متاسفانه مشکلات مالی باعث شد پروژه «روز داروین» بعد از ۱۰ سال متوقف شود.

برای حل این مشکل و تامین مالی برای پروژه جدید و ادامه داروین، تصمیم گرفتیم برخی از فایل‌ها و کتاب‌ها را براش فروش بگذاریم تا کم کم اوضاع مالی بهتر شود.

با خرید هر کدام از فایل‌ها و کتاب به ما کمک می‌کنید. با مهر

 

:: صفحه فروشگاه ::

 

:: صفحه اینستاگرام ::

 

:: صفحه اهداء کمک مالی ::